Контакти

Ул. „Солунска“ №45, ет.4, ап.19
Гр.София, п.к. 1000, България
Тел./факс: +359 2 980 3205
legal@htslegal.com
www.htslegal.com

Христо Христов:
Тел: +359 888 438 998
hh@htslegal.com

Николай Цанов:
Тел: +359 888 209 372
ts@htslegal.com

Атанас Илиев:
Тел: +359 888 315 920
ai@htslegal.com

Кирил Кирилов:
Тел: +359 898 564 481
kk@htslegal.com