Контакти

Ул. „Солунска“ №45, ет.4, ап.19
Гр.София, п.к. 1000, България
Тел./факс: +359 2 980 3205
[email protected]
www.htslegal.com

Христо Христов:
Тел: +359 888 438 998
[email protected]

Николай Цанов:
Тел: +359 888 209 372
[email protected]

Атанас Илиев:
Тел: +359 888 315 920
[email protected]

Кирил Кирилов:
Тел: +359 898 564 481
[email protected]